وﺏگاه یک متعلم

یادداشت هایی پیرامون جامعه شناسی و فناوری اطلاعات

یادداشت هایی پیرامون جامعه شناسی و فناوری اطلاعات


۱ مطلب با موضوع «مقالات :: فرهنگی و اجتماعی» ثبت شده است

۱۲:۰۸۱۹
مرداد

معروف عبارت است از تمام پسند های یک جامعه که در غالب اجرای عملی و روزمره آنها نمایان می شود. هر جامعه با توجه به شرایط فرهنگی خود رفتار ها و هنجار هایی را معروف می داند و مردم آن جامعه در جهت گسترش کمی و کیفی آن تلاش می کنند که این تلاش و فعالیت فزاینده اشاعه فرهنگ نامیده میشود.

برای مثال همچنان که در یک جامعه آمریکایی سعی بر آن می شود که سبک زندگی آمریکایی بر سایر ملت ها تحمیل شود، یک جامعه ایرانی نیز سعی در تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنجار های مورد پسند خود به سایر ملل می نماید.

در این میان این سوال بوجود می آید که چه تفاوتی میان اشاعه فرهنگ با روش های مختلف وجود دارد و آیا ماهیت فرهنگ در نوع اشاعه ی آن تاثیرگذار است؟

هادی حیدری